Naše poslanie

Nadácia Danice Olexovej – Baboon vznikla na pamiatku Danice Olexovej, ktorá zahynula pri leteckom nešťastí v Etiópii v roku 2019. 

Nadväzuje na jej poslanie a zameriava sa na činnosti podporujúce dôstojnosť a integrálny rozvoj človeka na Slovensku i v zahraničí, osobitne v afrických krajinách. 

Podporuje aktivity a projekty sociálnej pomoci, vzdelávania, rozvoja životných, pracovných a podnikateľských zručností.

Aktuality

Dve percentá pre Baboona

Dve percentá pre Baboona

01.02.2023

Aj tento rok môžete 2 alebo 3 percentami svojich daní podporiť Nadáciu Danice Olexovej – Baboon. Z výťažku podporíme mikropôžičky pre ženy v oblasti Debre Zeyt v Etiópii, ktoré žijú v blízkosti miesta leteckého nešťastia. 

Tuyenesh Bepele pracuje pre organizáciu HEfDA v etiópskom meste Dukem. Danicu osobne poznala a potešila sa knihe Príbehy spod akácie i filmu Danica a jej príbehy. Vydanie knihy v angličtine sme podporili práve z dvoch percent. 

Kniha Príbehy spod akácie

Kniha Príbehy spod akácie

05.12.2022

Knihu Príbehy spod akácie si môžete kúpiť v tlačenej podobe, ako e-knihu aj audioknihu na USB alebo vo formáte mp3. 

Kniha plná pútavých príbehov a krásnych fotografií pozýva čitateľa do Afriky. Talentovaná autorka bola celé štvrťstoročie dobrovoľnícky i profesionálne spojená s viacerými africkými krajinami, predovšetkým s Južnou Afrikou a Keňou, kde päť rokov pracovala a žila. Danica Olexová zahynula pri leteckom nešťastí Etiópskych aerolínií v roku 2019, no jej príbeh sa neskončil. Pokračuje ďalej nielen v originálne spracovanej knihe, ale aj v Nadácii Danice Olexovej – Baboon, ktorá bola založená na jej pamiatku. Kúpou knihy v ktoromkoľvek formáte nadáciu podporíte.

Príbehy spod akácie aj v angličtine

Príbehy spod akácie aj v angličtine

08.12.2022

Aby si knihu Daniciných príbehov mohli prečítať aj jej priatelia v zahraničí, vydali sme ju v angličtine. Ďakujeme prekladateľovi Martinovi Kubušovi a bývalému Danicinmu kolegovi Alecovi Carterovi za Stories From Beneath The Acacia.

Ukážka