Nadácia Danice Olexovej – Baboon vznikla 4. marca 2020 práve v čase, keď sa na celom svete začal šíriť koronavírus. Zakladateľkou nadácie je Danicina mama Anna Olexová a skupina Daniciných priateľov.

V roku 2021 vyšla kniha Daniciných textov a fotografií Príbehy spod akácie a bol nakrútený film Danica a jej príbehy.