Život 


Danica Olexová sa narodila 30. marca 1976 v Bratislave a po celý život bola mimoriadne angažovaná a aktívna. V detstve navštevovala „stretká“ tajnej Cirkvi, ako stredoškoláčka spolupracovala s detským časopisom Rebrík, ktorý niekoľko rokov ilustrovala a neskôr zalamovala. Počas vysokej školy si našetrila na letenku do Juhoafrickej republiky, kde pôsobila jej teta Františka Olexová, OSF, ako misionárka, pričom sa do misie pravidelne vracala aj v ďalších rokoch. Na Slovensku sa angažovala v rozličných dobrovoľníckych aktivitách, predovšetkým pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a kolednícku akciu Dobrá novina, pre ktoré neskôr profesionálne pracovala. 

Bola mimoriadne tvorivá a pracovitá, vytvárala si autentické vzťahy s mnohými ľuďmi a Afriku nosila vždy vo svojom srdci. 


Životné míľniky 

Danica Olexová sa narodila 30. marca 1976 v Bratislave. V rokoch 1982 až 1990 navštevovala základnú školu na Kulíškovej ulici v Bratislave, v rokoch 1990 až 1994 absolvovala štúdium na Gymnáziu I. Horvátha v Bratislave. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala v rokoch 1994 až 1999 aprobáciu matematika a geografia. 
Po skončení štúdia pôsobila v rokoch 2000 až 2002 na základnej škole v Ružovej doline a v rokoch 2002 až 2006 na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Od roku 2006 pracovala v detskej organizácii eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, kde koordinovala vzdelávacie a metodické materiály pre kolednícku akciu Dobrá novina. V roku 2010 sa stala rozvojovou poradkyňou rakúskej organizácie Horizont3000 v kenskom Nairobi. Päť rokov pôsobila v spoločnej podpornej kancelárii
pre Dobrú novinu a DKA Rakúsko a jej úlohou bol monitoring podporovaných projektov. Po návrate v roku 2005 pokračovala v práci pre Dobrú novinu ako projektová manažérka pre Keňu. 
Počas projektovej cesty do Kene 10. marca 2019 sa stala jednou zo 157 obetí leteckého nešťastia Etiópskych aerolínií