Nadácia chce oceniť nenápadných angažovaných ľudí, ktorí nezištne podávajú ruku ľuďom na okraji spoločnosti alebo sú výnimoční iným spôsobom. Vzniklo tak ocenenie Skutočný človek, ktoré nadácia po prvý raz udelí v roku 2024. 

Štatút ocenenia