Kniha

Myšlienka na kniha krátkych príbehov a fotografií Príbehy spod akácie vznikla na podnet grafického dizajnéra Juraj Vontorčík zo štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave ešte za Danicinho života. Danica sa teda postupne pustila do písania, lepšie povedané do zhromažďovania, keďže väčšina príbehov v nej už dávno žila. Prvú časť textov poslala asi mesiac pred leteckým nešťastím v Etiópii, pri ktorom 10. marca 2019 tragicky zahynula. Ďalšie texty a fotografie sa našli v jej počítači a korešpondencii. 
Cieľom knihy, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave roku 2021, je zachovať Danicinu pamiatku, poukázať na jej výnimočný talent, tvorivosť i umenie nadväzovať jedinečné a skutočné vzťahy s ľuďmi. Dostupná je ako tlačená kniha, e-kniha a audiokniha. Predajom knihy je podporovaná nadácia.