Zakladateľka nadácie 

Anna Olexová

Správca nadácie 

Martina Grochálová

Členovia správnej rady 

Ivan Šulík, PhD.
Peter Lenčo
Zuzana Hallová

Revízor 

Ivan Kňaze