Zakladateľka nadácie 

doc. RNDr. Anna Olexová, CSc.

Správca nadácie 

Mrg. Martina Grochálová, PhD.

Členovia správnej rady 

ThDr. Ivan Šulík, PhD.
Mgr. Peter Lenčo
doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Revízor 

Ivan Kňaze