Dve percentá pre Baboona

Dve percentá pre Baboona

Aj tento rok môžete 2 alebo 3 percentami svojich daní podporiť Nadáciu Danice Olexovej – Baboon. Pomôžete nám zachovať odkaz na Danicu Olexovú. Od jej tragickej smrti uplynulo práve päť rokov. 

 

AKO POUKÁZAŤ DVE ALEBO TRI PERCENTÁ DANÍ?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ

Ak sú vaše 2 percentá z dane minimálne 3 eurá, môžete ich celé alebo časť z nich venovať Nadácii Danice Olexovej – Baboon. 

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení danie 2023.  Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2022). Napíšte výšku svojich dvoch percent z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy. Z tejto sumy si vypočítajte dve percentá z vašej dane (celková výška dane/100*2).
Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane 2023 a Vyhlásenie o poukázaní sumy doručte do 30. apríla 2024 na ktorýkoľvek daňový úrad – osobne alebo poštou.

Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie sám

Uveďte údaje Nadácie Danice Olexovej – Baboon vo svojom daňovom priznaní a daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31. marca 2024 (prípadne v predĺženej lehote). V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie dvoch percent z dane v prospech jedného prijímateľa. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3 eurá.

Ak ste právnická osoba

Zistite si, či môžete poukázať jedno alebo dve percentá dane. Vpíšte údaje Nadácie Danice Olexovej – Baboon do daňového priznania. Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31. marca 2024.

Ak ste dobrovoľník

Ak ste v minulom roku odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať až tri percentá. Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste boli v roku 2023 dobrovoľníkom, v ktorom musí byť uvedený popis vašej činnosti a uvedených najmenej 40 hodín dobrovoľníckej práce.
Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.
Budeme radi, ak sa stanete dobrovoľníkom aj v našej nadácii. 

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môžeme nadväzovať na odkaz Danice Olexovej.