Podporené projekty

Podpora žien v Akaki Woreda 

Ako prvý projekt podporila nadácia v roku 2021 skupinu 200 žien v oblasti Akaki v Etiópii, ktorá sa nachádza v blízkosti miesta, kde v roku 2019 zahynula Danica Olexová pri leteckom nešťastí. V tomto regióne dlhodobo pôsobí organizácia HefDA - Harmee Education for Development Association, ktorá venuje osobitnú pozornosť ženám. Tie sú závislé od práce v poľnohospodárstve alebo musia za prácou cestovať. Ženy si vďaka podpore z nadácie vo výške 3 000 eur založili fond, z ktorého si požičajú určenú sumu na podporu svojho malého podnikania. Dlh postupne splácajú v priebehu 12 mesiacov s malým úrokom, vďaka čomu môžu byť podporené ďalšie ženy. Systém mikropôžičiek je jedným z osvedčených spôsobov efektívnej podpory, ktorý vedie ženy k osamostatňovaniu, vzdelávaniu, dobrému hospodáreniu a v neposlednom rade k zlepšeniu svojej životnej situácie. 

Viac o projekte