Ocenenie Skutočný človek

Ocenenie Skutočný človek

Nadácia Danice Olexovej – Baboon udelila 10. marca 2024 po prvý raz ocenenie Skutočný človek. Jeho laureátom sa stal riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš. „Na 5. výročie leteckého nešťastia v Etiópii, pri ktorom zahynula Danica Olexová, sa nadácia rozhodla oceniť jednotlivca, ktorý svojou výnimočnou angažovanosťou a prácou prináša svetlo a dobro do tohto sveta,“ povedal predseda správnej rady nadácie Ivan Šulík. Ocenenie odovzdal v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade v rámci spomienkového podujatia. 

Jozef Kákoš má 41 rokov, pochádza z Chynorian a vyštudoval históriu. Spočiatku pracoval v telekomunikačnej spoločnosti, no ako sám hovorí, túžil „po práci, ktorá by v živote dávala väčší zmysel“. Preto začal pôsobiť ako pomocný pracovník v nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave, neskôr ako projektový manažér Slovenskej katolíckej charity. V roku 2015 sa stal zástupcom riaditeľa a v roku 2017 riaditeľom neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

Ocenenie získal za svoju neúnavnú a nenápadnú angažovanosť v práci s ľuďmi na okraji spoločnosti či bez domova. 

„Ocenenie ma veľmi prekvapilo, pýtal som sa, prečo ja,“ priznal Jozef Kákoš, ktorý ho vníma ako potvrdenie svojho poslania. „Označenie skutočný človek znie na prvé počutie banálne, no v skutočnosti je to veľký záväzok. Ide o každodenný zápas vstať každé ráno ako ozajstný človek so srdcom z mäsa a nie z kameňa, s rukami, ktoré sú ochotné spraviť niečo aj pre druhých.“ 

Jozef Kákoš je ženatý, s manželkou a tromi deťmi žije v Kútoch. 

Snímka Peter Lenčo